Prijava za demo - COPRIX media

end-logo

Prijava za nastavnike

Минимум потребне опреме:

За потпуно искоришћење свих могућности апликације:

Централни рачунар треба да задовољава следеће техничке услове:

Таблет
Могу се користити сви новији таблет уређаји осетљиви на додир са одговарајућим димензијама екрана, са Android или iOS оперативним системом. Ученици на таблету пишу одговарајућим стилусом.

Пожељно је да сваки ученик у разреду има таблет. Главни рачунар и таблети треба да буду повезани на исту локалну мрежу, која омогућава довољно истовремених конекција. Приступ интернету је неопходан приликом активације лиценце на главном рачунару. Касније, током рада, веза са интернетом није неопходна.
Deca landing teacher web Prijava za demo

Be Sociable, Share!