Prijava za demo - COPRIX media

end-logo

Prijava za nastavnike

Minimum potrebne opreme:

Za potpuno iskorišćenje svih mogućnosti aplikacije:

Centralni računar treba da zadovoljava sledeće tehničke uslove:

Tablet
Mogu se koristiti svi noviji tablet uređaji osetljivi na dodir sa odgovarajućim dimenzijama ekrana, sa Android ili iOS operativnim sistemom. Učenici na tabletu pišu odgovarajućim stilusom.

Poželjno je da svaki učenik u razredu ima tablet. Glavni računar i tableti treba da budu povezani na istu lokalnu mrežu, koja omogućava dovoljno istovremenih konekcija. Pristup internetu je neophodan prilikom aktivacije licence na glavnom računaru. Kasnije, tokom rada, veza sa internetom nije neophodna.

Deca landing teacher web Prijava za demo

Be Sociable, Share!