Pres Centar - COPRIX media

end-logo

Za medije

Ovde u pres centru možete naći naše logoe, objave za medije i drugi pres materijal koji vam može zatrebati.

Coprix Media grafički materijal

Molimo da za objave koristite samo preuzete sa našeg sajta.

Objave za medije

Na engleskom i srpskom jeziku

Drugi mediji o nama

Šta su drugi pisali o nama

Autorska prava

© COPRIX MEDIA, 2012. Sva prava zadržana.

Ovaj sajt i njegov sadržaj, uključujući tekst, grafiku, audio, video, interaktivne komponente i programski kod su zaštićeni međunarodnim autorskim pravom. Ovo pravo je vlasništvo COPRIX MEDIA d.o.o. ili, u slučaju gde su odobreni dodatni resursi, trećih lica.

Možete koristit informacije sa ovih strana u edukativne ili informativne svrhe, ukoliko jasno naglasite da informacije potiču od Coprix Media d.o.o., Srbija, www.coprix.net.

Izjava

COPRIX MEDIA čini sve napore da obezbedi da informacije sadržane na ovim stranama budu tačne i aktuelne u vreme kada su objavljene, ali ne preuzima odgovornost za bilo koju grešku ili propust. Sdržaj ovih strana može biti izmenjen bez posebne najave.

 

 

Be Sociable, Share!