Interaktivni Bukvar Pomoć za aktivaciju - COPRIX media

end-logo

InterAktivni Bukvar

Kratko uputstvo za aktivaciju

Verzija 3.1.15

U ovom uputstvu su opisani koraci za aktivaciju obrazovne aplikacije InterAktivni Bukvar, kompanije COPRIX media.

Uputstvo je napravljeno po principu korak-po-korak.

Prvo pokretanje i aktivacija

Po završetku instalacije aplikacije Interaktivni Bukvar, biće potrebno da preuzmete kompletnu najnoviju verziju, da biste mogli da je pokrenete.

updater preuzmi Interaktivni Bukvar Pomoć za aktivaciju

Preuzimanje najnovije verzije

Kada se završi proces preuzimanja, kliknite na dugme POKRENI INTERAKTIVNI BUKVAR.

updater preuzeto Interaktivni Bukvar Pomoć za aktivaciju

Pokretanje aplikacije

Unošenje aktivacionog koda

Prilikom prvog pokretanja na glavnom računaru, aplikacije InterAktivni Bukvar još nije aktivirana. Da biste je aktivirali, potrebno je da unesete aktivacioni kod koji ste dobili od COPRIX media.

Aktivacioni Interaktivni Bukvar Pomoć za aktivaciju

Unošenje aktivacionog koda

Aktivacioni kod možete uneti kopiranjem iz maila kojim vam je poslat, ili ga unesite sa tastature.

Unesite aktivacioni kod, pa kliknite na “Dalje”. Vaša aplikacija će biti aktivirana i možete početi da koristite aplikaciju InterAktivni Bukvar. Takođe, iz bezbednosnih razloga, biće vam poslata i email poruka sa obaveštenjem o aktivaciji na vašem računaru. Ukoliko dobijete ovakvu poruku, a niste vi aktivirali aplikaciju, sledite uputstva iz email poruke.

Posle uspešne aktivacije, treba da obavite početna podešavanja:

Pošto obavite početna podešavanja, možete početi sa radom!

Postavljanje administratorske šifre

Odmah po uspešnoj aktivaciji, potrebno je da postavite administratorsku lozinku, kako biste mogli da podesite aplikaciju prem svojim potrebama.

55 unosenje admin sifre 2 Interaktivni Bukvar Pomoć za aktivaciju

Postavljanje administratorske lozinke

Odaberite takvu lozinku da lako možete da je zapamtite, ali da drui ne mogu lako da je pogode.

Administrator može da pristupi svim odeljenjima, da kreira i menja naloge nastavnika i odeljenja.

Kasnija dodavanja naloga nastavnika, odeljenja i njihove izmene moguće su samo u administratorskom režimu rada.

Dodavanje naloga nastavnika

Dodavanje Nastavnika Interaktivni Bukvar Pomoć za aktivaciju

Dodavanje nastavnika pri prvom pokretanju aplikacije

Lista nastavnika je pri prvom pokretanju prazna, pa je neophodno dodati bar jednog nastavnika, a zatim i njegovo odeljenje.

Možete dodati do 10 nastavnika odjednom. Na traci u gornjem delu ekrana upišite ili klikom na znak “+” ili “-” promenite broj željenih nastavnika. Tako ćete dobiti odgovarajući broj mesta za upis njihovih imena. Dodavanjem naloga za nastavnike, smanjuje vam se broj dostupnih mesta za naloge nastavnika, što je prikazano na ekranu.

Pošto unesete imena nastavnika u sva polja, kliknite na dugme potvrdi, da ih zapamtite.

Odmah posle dodavanja nastavnika, ni jedno odeljenje mu nije dodeljeno, pa ih treba dodati.

Dodavanje odeljenja

pravljenje odeljenja Interaktivni Bukvar Pomoć za aktivaciju

Dodavanje odeljenja

U polju za dodavanje odeljenja unesite ime novog odeljenja i definišite broj učenika u odeljenju, pa kliknite na dugme POTVRDI.

Napomena: Nastavnik može da pristupi samo odeljenjima koja su njemu dodeljena, tako što unosi svoju šifru kada želi da im pristupi.

Odaberite nastavnika iz liste (klik na polje sa imenom).

Da dodelite odeljenje nastavniku koji je izabran, kliknite na dugme “+”.

Promena Odeljenja Interaktivni Bukvar Pomoć za aktivaciju

Lista odeljanja – dodavanje i promena imena

Napomena: Broj učenika je ograničen paketom za koji ste se odlučili. Raspoloživi broj učenika možete rasporediti po odeljenjima prema vašim potrebama. U slučaju da želite da dodate još nastavnika i učenika, treba da se obratite kompaniji COPRIX media.

Ime odeljenja možete promeniti klikom na simbol za izmene (ruka sa olovkom).

Be Sociable, Share!